Meditasjon for å åpne hjerte og sinn

Når vi vokser opp, kondisjonerer samfunnet oss til å oppleve verden gjennom linsene til et trossystem som er økonomisk mest fordelaktige. En ulempe er at vi lukker vårt hjerte og sinn til muligheter som helt sikkert kan bli virkelighet men stoppes fordi det ikke passer i nåværende trosystemet.

De som har skapt størst verdi for samfunnet, er imidlertid de menneskene som holdt sitt hjerte og sinn vidt åpne. Å ha et åpent hjerte og sinn hjelper ikke bare andre. Til syvende og sist er det du som vill hente mest ut av det.

I denne meditasjonen vil du få mulighet å la deg veilede gjennom en teknikk for å åpne mer opp for det som du fra før ikke la merke till. Og dermed vil du også åpne opp for å se nye muligheter i livet ditt.

Narrator: Seb (cosmicnation.co/tmg)
Author: Seb (Sebastiaan van der Velden)

Image by Ximonic (Simo Räsänen) [CC BY-SA 4.0 (creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)]

Music: Sleep Easy Relax – Peaceful Music [CC BY-SA 3.0 (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)]

Leave a Reply