Meditasjon for å åpne hjerte og sinn

Når vi vokser opp, kondisjonerer samfunnet oss til å oppleve verden gjennom linsene til et trossystem som er økonomisk mest fordelaktige. En ulempe er at vi lukker vårt hjerte og sinn til muligheter som helt sikkert kan bli virkelighet men stoppes fordi det ikke passer i nåværende trosystemet.

De som har skapt størst verdi for samfunnet, er imidlertid de menneskene som holdt sitt hjerte og sinn vidt åpne. Å ha et åpent hjerte og sinn hjelper ikke bare andre. Til syvende og sist er det du som vill hente mest ut av det.

I denne meditasjonen vil du få mulighet å la deg veilede gjennom en teknikk for å åpne mer opp for det som du fra før ikke la merke till. Og dermed vil du også åpne opp for å se nye muligheter i livet ditt.

Narrator: Seb (cosmicnation.co/tmg)
Author: Seb (Sebastiaan van der Velden)

Image by Ximonic (Simo Räsänen) [CC BY-SA 4.0 (creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)]

Music: Sleep Easy Relax – Peaceful Music [CC BY-SA 3.0 (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)]

A guided meditation for opening your Heart & Mind

As we grow up, society conditions us to experience the world through the lenses of a belief system that is economically most beneficial. A downside of this is that we close our hearts and minds to possibilities that most certainly can become reality, but are stopped because it doesn’t fit in the current system of belief. 
Those that have added the most value to society, however, are those people that kept their heart and mind wide open. Having an open heart and mind doesn’t only benefit others. In the end, it benefits yourself first and foremost.

In this guided meditation you get the chance to do a technique for opening your awareness more to possibilities that you might not have noticed in your life before. This way you create more ways to enhance your life.

Narrator: Seb
Author: Seb (Sebastiaan van der Velden)

Image by Ximonic (Simo Räsänen) [CC BY-SA 4.0 (creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)]

Music: Sleep Easy Relax – Peaceful Music [CC BY-SA 3.0 (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)]