Finding your inner voice

This meditation is intended to reinforce the connections that go from the universe (quantum field), through your electromagnetic field, your heart and your brain and back to the quantum field. It’s an exercise where we get in touch with our inner voice. Continue reading “Finding your inner voice”

20 Minutter med Lykke

Denne meditasjonen hjelper deg med å skape en følelse av lykke. Den er en kombinasjon av meditasjon og hypnose slik at du lettere vil kunne gjenskape en lykhetsfølelse når som helst på egen hårnd. Når vi føler oss lykkelig går kroppen gjennom mange biologiske prosesser. Blant annet blir vårt immunforsvar styrket, man får mer energi, mer mot, og selvsikkerhet.

Meditasjonen har blitt brukt i sammenheng med Unify World Peace aksjonen 2017 og derfor handler siste delen av meditasjonen om å sende den følelsen av fred og lykke videre over jordkloden.